hh

รั้วสนาม

  • FIELD FENCE

    รั้วสนาม

    รั้วสนามเหมาะสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ในฟาร์มและมีช่องตาข่ายขนาดเล็กใกล้พื้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากกีบจากสัตว์ที่ก้าวผ่านรั้ว รั้วสนามผลิตโดยใช้เหล็กชุบสังกะสีทอแทนที่จะเป็นแบบเชื่อมโดยมีจีบขยายเพื่อช่วยให้รั้วยืดและสอดคล้องกับภูมิประเทศ